Macbook Air 2019 i5,ram 8g, ssd 128g

19.000.000 

Macbook Air 2019, core i5, ram 8g, ssd 128g, count 21 lần, máy đẹp dán keo nguyên cây

Macbook Air 2019 i5,ram 8g, ssd 128g

19.000.000